Hier bent u: Clubinformatie > Lidmaatschap

Lidmaatschap

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven per 7 november 2014. Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december.

Lid als motorrijder € 40,- per jaar
Lid als duopassagier wonende op hetzelfde adres € 25,- per jaar
Lid als 2e motorrijder wonende op hetzelfde adres € 30,- per jaar
 
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december jaar en kan alleen worden voldaan door middel van een automatische incasso. De contributie die te laat wordt betaald (na 1 april), bijvoorbeeld door het niet kunnen incasseren, wordt met € 10,- verhoogd voor administratiekosten.
 
Op het lidmaatschap is het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van toepassing. Deze kunnen rechts onderin deze website worden gedownload. Notulen van het bestuur liggen ter inzage bij het secretariaat.
 
Binnenlandse ritten
Zondagen en woensdagavonden: voor leden gratis, niet leden of introducees mogen gratis 2 meerijden. Hierna worden ze verondersteld lid te worden

Meerdaagse ritten: voor leden € 3,00 per persoon per dag, voor niet-leden € 8,00 per persoon per dag.

 
Buitenlandse ritten
Bijdrage van leden € 3,00  per persoon per dag, niet-leden € 8,00  per persoon per dag. Verder betaal je zelf natuurlijk de kosten voor overnachting, eten, brandstof e.d.
 
Aan- en afmelden lidmaatschap
Het aanmelden als lid kan gebeuren via het desbetreffende formulier op deze website in te vullen of men kan contact opnemen met het secretariaat.
Het afmelden van een lidmaatschap dient schriftelijk gemeld te worden aan het secretariaat.
 

MTC de Flint'n Rieders
info@flintnrieders.nl
KvK 40049019
IBAN NL73 RABO 0309 2395 91
Inloggen
Toegangsnaam

Wachtwoord
Aanmelden
Wachtwoord opvragen
Privacy Statement
Disclaimer

© 2011 Plan Plan Internet BV