Hier bent u: Motornieuws

Motornieuws

Stopt je GPS op 7 april met navigeren? 

 

Mogelijk werkt je GPS-systeem na 7 april niet meer correct. Dat laat het Agentschap Telecom weten. In de nacht van 6 op 7 april vindt namelijk een zogenoemde Week Number Rollover (WNRO) plaats. Het telsysteem van de GPS is dan vol en begint in de nacht van 6 en 7 april weer bij 0. Met name oudere GPS-systemen kunnen dan problemen opleveren. En dan vooral systemen die langere tijd geen update meer hebben gehad.

Je weet het vast nog wel: vlak voor de eeuwwisseling was iedereen in rep en roer rond de ‘millennium-bug’. En nu hebben we met iets soortgelijks te maken, maar dan louter rond GPS: de ‘WNRO’ ofwel ”Week Number Rollover’. Hoe zit dat? En bovendien: ‘ga ik er last van krijgen‘?

 

Maar om te beginnen de vraag: ga ik er last van krijgen?

 

TomTom

Bij TomTom geldt dat sowieso toestellen met de zogenaamde ‘Navcore 4 software‘ er géén last van hebben. Dat zijn, grofweg, de toestellen van de laatste 4 a 5 jaar, waaronder de TomTom Rider 40 t/m 550. Heb je en ouder type dan hangt het af van de exacte versie. Je kunt dat eenvoudig zelf nagaan door het serienummer van je toestel in te vullen op TomTom site.

 

Garmin

Garmin stelt het volgende:

Garmin heeft al vele jaren geanticipeerd op en voorbereid op dit evenement. Ongeacht, Garmin voert uitvoerige tests uit van huidige en verouderde apparaten om te bepalen of ze zullen worden beďnvloed door het omkeren van de GPS-weeknummers. Uit onze tests blijkt dat de overgrote meerderheid van Garmin GPS-apparaten zonder problemen met de WNRO zullen omgaan.

Neem contact op met de productondersteuning van Garmin als u problemen ondervindt met de WRNO.”

 

Eerlijk gezegd heb ik (MRGPS) de indruk dat Garmin het daarmee iets te optimistisch weergeeft, ik zal dat verderop nader toelichten. Maar er van uitgaand dat bovenstaande klopt zou dat betekenen dat je er met een Garmin géén last van zult hebben. Mijn inschatting (MRGPS!) is de de Zumo’s er geen last van zullen hebben, maar bij bijvoorbeeld de Streetpilot of oudere gpsmap kon dat wel eens anders liggen.

 

UPDATE: Op basis van de laatste informatie van Garmin lijkt het er op dat het ergste wat er kan gebeuren is dat het toestel een verkeerde datum aangeeft, maar dat het verder probleemloos blijft functioneren. Wel vermoed ik dat er voor verschillende (oude) modellen kort tevoren firmware updates uit zullen komen.

 

Overige merken

Voor mij (MRGPS) niet mogelijk om aan te geven wat de gevolgen voor overige merken zijn, temeer omdat er vrij weinig over gecommuniceerd wordt.

Waar ik (MRGPS) me echter nog het meeste zorgen over maak is over de wat oudere vast inbouw navigatiesystemen. Die lopen kwalitatief qua  techniek sowieso meestal al behoorlijk achter en worden ook zelden van updates voorzien. Komt nog bij dat die systemen bij aanschaf erg kostbaar waren, en je ze bovendien niet zomaar even kunt vervangen. Dat zal best wat heibel gaan opleveren vermoed ik (MRGPS) …

Ik bedoel: het is toch een verschil of je een toestelletje met een dagwaarde van een paar tientjes vervangt door een nieuwe; danwel dat je zit met een vast inbouw systeem dat ineens z’n functionaliteit verliest. Of dat ook inderdaad zo is moet nog blijken, maar ik ben niet optimistisch. 

Ook ben ik (MRGPS) benieuwd of vaste systemen in bijvoorbeeld politieauto’s, brandweerwagens en ambulances voldoende voorbereid zullen zijn.

 

 

Wat is het effect van de WNRO?

Dat varieert per toestel en is moeilijk te voorspellen. Als je toestel niet met de WNRO overweg kan heeft dat de volgende mogelijke gevolgen:

Het toestel werkt nog probleemloos, geeft alleen een verkeerde datum aan

Het duurt een stuk langer (10 a 15 minuten) voor het toestel z’n satellieten vindt Het toestel raakt onderweg regelmatig ontvangst kwijt. Het toestel heeft helemaal geen ontvangst meer. En bovendien: dat effect treedt niet per se meteen op 7 april op, maar kan ook pas weken later blijken. Mijn inschatting is dat het tweede en laatste het meest voor gaat komen. In de praktijk zijn de meeste toestellen die er last van gaan hebben meteen rijp zijn voor de prullenbak

Da’s knap vervelend maar, 
in een poging er het positieve van in te zien: wel meteen een goed excuus jezelf te verwennen met een nieuw apparaat. Het goede nieuws: die apparaten zijn tegenwoordig een stuk goedkoper en op alle fronten beter dan je ‘oude beestje’.

 

Hoe komt dit nou (en gaat het vaker gebeuren)?

Om met het laatste te beginnen: de kans dat je dit probleem, na 2019, nogmaals gaat tegenkomen acht ik, ongeacht je levensverwachting, nihil. Ik zal dat verderop toelichten.

De technische achtergrond van het verhaal is dat de kern van GPS navigatie zit in tijdberekening. Er wordt continu gekeken naar de afstand tot, tenminste, drie satellieten. De afstand wordt berekend doordat de satelliet een signaal afgeeft en de ontvanger berekent hoe lang dat signaal onderweg is geweest. Dat komt heel erg nauw: een seconde afwijking leidt al tot een fors onjuiste positie. Correcte tijd is dus erg belangrijk, maar dat is hier niet eens de werkelijke issue.

Die satellieten verplaatsen zich continu in een baan rond de aarde. Bij de allereerste GPS ontvangers duurde het een minuut of tien voor er een ‘fix’ was (fix = het toestel weet waar je bent). Het toestel moest eerst de hele hemel afturen om te zien waar welke satelliet stond voor hij kon gaan rekenen. Al lange tijd werken we echter met een zogenaamde ‘almanak‘ waardoor het toestel precies weet waar op welk moment welke satelliet te vinden is. Maar ja… dat moet je toestel wel precies weten welke dag het is, en hoe laat, anders kan hij ook niets opzoeken in de almanak.

En dat is waar de schoen wringt. In de gps-techniek worden de weken geteld met behulp van een getal op basis van 10 bits. Dat betekent dat er maximaal 1024 weken geteld kunnen worden. Die teller is voor het eerst gestart in 1980, dus we hebben al eens eerder (in 1999) een WNRO gehad. Daar heeft eigenlijk niemand iets van gemerkt, simpelweg omdat het gps signaal voor consumentengebruik toen nog opzettelijk onnauwkeurig werd gehouden. Maar nu, 1024 weken later zijn de cijfers op en gaat de teller weer op nulDaardoor kán het dus zijn dat je GPS denkt dat we weer in 1999 zitten. Met als belangrijkste gevolgd dat de almanak niet meer klopt en het dus moeilijk (of onmogelijk) wordt de satellieten te vinden.

Theoretisch zouden we over 19,7 jaar hetzelfde effect opnieuw tegenkomen. De verwachting is echter dat men over gaat naar een 13 bits weektelling, waardoor de volgende WNRO pas over 167 jaar zal plaatsvinden. Dat duurt nog even ;).

Ik ben het probleem de afgelopen jaren overigens wel enkele keren tegengekomen. En dan vooral bij de Garmin gpsmap276; een oud beestje. Als dat toestel lange tijd niet gebruikt werd kon het zijn dat deinterne batterij leegraakte. En daardoor viel hij terug naar het tijdvak van vóór de vorige WNRO. Gevolg: total loss, want geen ontvangst meer. En da’s ook de reden dat ik me ook rond de Garmin-toestellen van die generatie (ook de Streetpilot) zorgen maak. Time will tell.

Wat kun je er aan doen?

Als je een ouder toestel hebt: sowieso verstandig om te kijken of er wellicht een firmware update bestaat. Zoniet: dan is het afwachten.

En blijkt vervolgens dat je toch ‘de klos’ bent: diep zuchten en een nieuwe kopen. Maak je vooral niet boos, dat helpt niet. En bovendien: verzachtende omstandigheid is dat je toestel nog slechts een dagwaarde had van enkele tientjes; en dat een nieuwe ook belangrijke voordelen zal hebben.

(bron Promotor) DOOR MRGPS 

 

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft twee nieuwe verkeersrapporten gepresenteerd.

Het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Aanleiding is (onder andere) de toename van het aantal verkeersslachtoffers en de stabilisering van het aantal verkeersdoden. In het plan komen twee punten richting motorrijders voor, vooral gericht op extra cursussen voor motorrijders.

Er is hierover overigens nog geen beslissing genomen, maar de opening is er nu, gezien de nogal algemene tekst, die vooral op "hogere orde vaardigheden" voor motorrijders van toepassing kan zijn: "de Rijksoverheid zal bezien op welke manier hogere orde vaardigheden aangeleerd en/of getoetst kunnen worden. Hierin wordt onder meer gekeken naar de wijze van examinering en de eisen aan rijbewijzen per modaliteit. De ervaringen en resultaten uit andere landen (EU-lidstaten, maar met name de VS en Australië) worden hierin meegenomen.”  

Verder wordt er gekeken naar motorhelmen die verouderen: "motorhelmen zijn beperkt houdbaar (het gas loopt langzaam uit het schuim in de helmen) maar mogen nu nog onbeperkt verkocht worden. Het is een wens van motorrijders om de productie-datum (of THT datum) in de helm te zetten als opstap naar een verbod op de verkoop van te oude helmen. In ECE (Economic Commission Europe) verband zal dit in de relevante werkgroepen worden geagendeerd." Op dat vlak wordt er ook nog eens geprobeerd motorrijders te overtuigen van het nut van veilige motorkleding. Hoe oud is uw helm ?? is die inmiddels aan vervanging toe ??


Europese regels voor motorfietskleding
    
Het Europees Parlement heeft deze week besloten dat in vervolg alle motorkleding gezien moet worden als beschermende kleding en dat deze aan alle Europese normen zal dienen te voldoen. Tot nu toe werden alleen beschermende (motorfiets) handschoenen, laarzen en impact-beschermers gezien als beschermende kleding die onder bepaalde normen vallen. Nu heeft het Europees Parlement
besloten om de totale motorfietsuitrusting op te nemen in een nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen-regeling. Dit betekent dat in een paar jaar tijd alle motorfiets spullen die in Europa verkocht worden aan dezelfde veiligheidseisen voldoen, zodat ze allemaal een minimum aan bescherming moeten bieden tegen slijtage en een impact. Helmen en vizieren vallen buiten het toepassingsgebied van de nieuwe
verordening; deze zijn al gedekt door het VN ECE-reglement nr. 22.

Net zoals dat nu al gebeurt met laarzen en handschoenen, zal er aan de binnenkant van alle motorkleding een label bevestigd moeten worden waaraan de koper kan zien dat deze voldoet aan Europese normen en in welke mate bescherming geboden wordt. Ook dient informatie over onderhoud, opslag en het gebruik ervan te worden vermeld. De precieze normen en wanneer alle motorfiets spullen in de winkels moeten
voldoen aan de nieuwe eisen is nog niet bekend. Dat zou zo maar een paar jaar kunnen duren. De FEMA (Europese federatie van motorrijders) geeft aan motorrijders op de hoogte te zullen houden van alle nieuwe ontwikkelingen.

Deze nieuwe verordening betekent overigens niet dat motorrijders verplicht zullen worden om alleen goedgekeurde kleding te dragen.
Deze regeling gaat alleen over de verkoop van goedgekeurde beschermende kleding en niet over het dragen ervan. Voor zover bekend heeft de Europese Commissie ook geen plannen om het dragen van goedgekeurde motorkleding verplicht te gaan stellen.

Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA: "Als alle motorfietskleding voldoet aan een standaard weet je wat de hoeveelheid bescherming is die je kunt verwachten. Dat is consumentenbescherming die we nu niet hebben. Natuurlijk zullen de nieuwe normen aan de behoefte van motorrijders moeten voldoen, maar met de informatie die we nu hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn.
Zolang de Europese autoriteiten deze normen niet zullen gebruiken om rijders te dwingen alleen goedgekeurde motoruitrusting te dragen, en we zullen er op toe zien dat dit niet zal gebeuren, is de standaardisatie van de motorfietskleding een goede zaak voor de motorrijder." 
 
 
Reflecterend vest in Frankrijk vanaf nu verplicht

Vanaf 1 januari 2016 is het in Frankrijk ook op de motor voor bestuurder en passagier verplicht een CE-gehomologeerd reflecterend vest ('gilet de haute visibilite') bij zich te hebben. Het is daarbij ook verplicht dit als motorrijder of bestuurder van een driewieler aan te trekken als u buiten de bebouwde kom stil komt te staan bij een niet meer werkende motorfiets/driewieler of bij een noodstop om een andere reden. De boete voor het niet bij zich hebben van een fluorescerend hesje is met € 38 zeker niet hoog, maar een noodstop kan voor nog veel meer kosten zorgen; bij het dan niet bij zich hebben van het vest kan de boete -als extra pech- oplopen tot maximaal 750 euro! Overigens geldt deze regel ook voor fietsers en bestuurders van een rolstoel. Voor auto's komen er nog de bekende gevarendriehoek en een alcoholtest ("ethylotest") bij, maar die laatste twee gelden dus niet voor motorrijders.
 


 


 Motorrijden als hersengymnastiek (bron Nieuwsmotor.nl)

Het staat nu ook wetenschappelijk vast: motorrijden is goed voor de hersenactiviteit. Het is de Japanner Ryuta Kawashima die er een studie aan gewijd heeft; inderdaad, die van de bekende Nintendo DS? Brain training. Volgens de studie worden de hersenen van de motorrijder beter en meer gestimuleerd dan die van de automobilist. Het rijden met een motorfiets vereist veel meer alertheid en hierdoor zouden de hersenen van de motorrijder veel minder snel onderhevig zijn aan ouderdomsverschijnselen. Ryuta Kawashima voerde zijn studie uit aan de Universiteit van Tohoku. Hij deed dit in samenwerking met Yamaha. Kawashima zocht een groep van 22 mannen van middelbare leeftijd uit. Het criterium was dat ze over een motorrijbewijs beschikten, maar minstens 10 jaar niet meer met een motor hadden gereden. De helft van de groep diende 2 maanden lang een motor te gebruiken voor zijn woon/werkverkeer, de andere groep diende zich zoals gewoonlijk te verplaatsen. De studie brengt aan het licht dat de motorrijders veel beter scoorden tijdens de opgelegde vaardigheidstests. Volgens de professor zorgt een comfortabele omgeving dat menselijke hersenen al snel luier worden. Het motorrijden zorgt er voor dat de hersenen minder snel verouderen. Volgens Kawashima, zelf een grage motorrijder, bewijst zijn studie dat je door met de motor naar het werk te rijden, je mentale conditie flink kunt opkrikken. 

Nederlands motormarkt groeit 3% in 2018(bron Nieuwsmotor.nl)

De Nederlandse markt voor nieuw verkochte motorfietsen groeide in 2018 marginaal met 2,87 procent ten opzichte van 2017, waardoor het totaal aantal nieuw geregistreerde motorfietsen in het hele jaar op 13.104 uitkwam, zo blijkt uit cijfers van RDC. Vorig jaar waren dit nog 12.740 op kenteken geregistreerde motorfietsen. BMW Motorrad is daarmee voor de negende maal op rij marktleider op de Nederlandse motormarkt voor nieuw verkochte motorfietsen geworden. Het Duitse merk zette in 2018 in totaal 2081 motorfietsen op naam, Yamaha volgt op zeer korte afstand met 2015, Kawasaki werd derde met 1809. 

In december kwam Yamaha nog bijna bij BMW langszij, met 44 geregistreerde kentekens in de laatste maand van het jaar ten opzichte van de 25 van BMW Motorrad. Opvallend, want vorig jaar ging het in december met 12 voor Yamaha en 48 voor BMW eigenlijk net andersom. Overigens geldt als bijzondere factor in de cijfers dat de "oude" motorfietsen met EURO3 homologatie voor 2019 op kenteken moesten staan, maar dat dit niet tot extra kentekenregistraties in december heeft geleid. 

BMW en Yamaha groeiden in het afgelopen jaar, maar de grootste stijging was er voor KTM, net als bij zustermerk Husqvarna (11e met 166 in 2018) zorgde de aanstelling van nieuwe dealers, opvallende nieuwe modellen en meer zichtbaarheid in de motormarkt voor forse groei. Voor Kawasaki was de lichte daling de eerste in de jaren na de nieuwe opzet van de marketing/sales organisatie. Voor Honda was de daling zo groot door problemen met de dealerorganisatie, die volgens de meeste betrokkenen nu overigens opgelost zijn. 

 MTC de Flint'n Rieders
info@flintnrieders.nl
KvK 40049019
IBAN NL73 RABO 0309 2395 91
Inloggen
Toegangsnaam

Wachtwoord
Aanmelden
Wachtwoord opvragen
Privacy Statement
Disclaimer

© 2011 Plan Plan Internet BV