• 2022

   

  Eindelijk verlost van Corona

  In de winter van 2021/2022 heeft de toercommissie een toerkalender voor 2022 samengesteld en gelukkig kon bijna de hele kalender afgewerkt worden, geen last van Corona!

  Helaas kon de geplande opening van het toerseizoen op 3 april geen doorgang vinden, vanwege de laat ingevallen winter en de pekel die op de wegen was gestrooid. .Op zondag 10 april deden de Flint’nRieders een nieuwe poging het toerseizoen 2022 te openen met een middagrit en succesvol, een prachtige rit door het mooie Drentse land, er werd gepauzeerd bij vakantiepark Dianaheide waar de deelnemers een heerlijk kopje koffie en een saucijzenbroodje kregen aangebonden, er waren 20 deelnemers waarvan een aantal met de auto waren gekomen.

  Gedurende het lustrumjaar heeft MTC de Flint’nRieders deelnemers verrast met traktaties en heeft zelfs tijdens de meerdaagse tochten sommige kosten voor haar rekening genomen. In augustus werd de leden een heerlijke BBQ aangeboden vanwegen het 30 jarige bestaan.

  Eind van dit seizoen is Bertus Pepping toegetreden tot het korps van toercommissie leden en met trots kunnen we zeggen dat er 7 TC leden zijn, is dat niet geweldig ?

  Bestuursaanpassingen:

  Penningmeester wordt Andries en Chris neemt  de secretaris taken over van Erna.

  Interim voorzitterschap Toercommissie (Walter) wordt omgezet naar voorzitter toercommissie en bestuurslid

  Sonja neemt afscheid en Frank treedt toe als website beheerder en bestuurslid

  De nieuwe bestuursleden werden geïnstalleerd door de ALV

 • 2021

  Nog steeds Corona....

  In de winter van 2020/2021 heeft de toercommissie een toerkalender voor 2021 samengesteld maar helaas begon het jaar a.g.v. Corona niet zoals gepland.

  De seizoen opening werd geannuleerd, er vonden verschuivingen in de toerkalender plaats.

  Uiteindelijk werd het seizoen op 25 april geopend. Jammergenoeg moesten we vanwege reisbeperkingen de Hemelvaart rit naar de Harz annuleren, maar daar is een extra zondagrit voor in de plaats gekomen. Die Hemelvaartrit staat in 2022 weer op het programma.

  Door wat ritten te verschuiven stonden er uiteindelijk totaal 13 ritten en 3 meerdaagse tochten op het programma. Helaas werkte het weer ook niet mee en moesten we 2 ritten annuleren…

  Ook door Corona werden de leden gevraagd zich voor iedere rit in te schrijven via de website, dit is heel positief gebleken, voor de administratie in de club maar ook voor registratie van deelnemers bij bezoek aan restaurant en/ of hotel, besloten is dit te handhaven.

  Dat de Flinten graag wilden motorrijden in het Coronajaar bleek bij de opening op 25 april 2021,      19 deelnemers !, die werden getrakteerd op koffie met een heerlijk warm saucijzenbroodje aangeboden door de club.

  MTC de Flint’nRieders heeft gedurende het hele jaar deelnemers verrast met traktaties en heeft tijdens de meerdaagse tochten sommige kosten voor haar rekening genomen. Dit ter compensatie van het feit dat er in 2021 geen nieuwjaar bijeenkomst is geweest.

  De deelname met name op de woensdagavonden was erg groot, maar een uitschieter was toch weer de verrassingstocht welke door Sonja geweldig was georganiseerd en die in zijn geheel werd aangeboden aan de leden.

  Gemiddeld over het jaar hebben 15 leden meegereden met de georganiseerde toertochten.

  De club heeft geïnvesteerd in extra communicatiesets (nu heeft elk van de 6 Toercommissie leden zijn eigen set) , dit is een enorme verbetering en voorkomt vertraging bij aanvang van de ritten.

  In 2021 werd een enquête gehouden over deelname reis Noorwegen, hiervoor was veel belangstelling en inmiddels vorderen de boekingen voor 14 deelnemers.

  Het programma voor 2022 is weer klaar en de toercommissie is volop in voorbereiding

  Ik nodig u graag uit te kijken op www.flintnrieders.nl

  Heeft u vragen/ opmerkingen/ suggesties stuur dat dan naar toercommissie@flintnrieders.nl

  Namens de toercommissie, Walter

  Interim voorzitter toercommissie

   

  2021

 • 2020

   

  Corona

  Het Corona virus begon zich uit te breiden en als gevolg daarvan werd de toerkalender 2020 opgeschort.

  In een toercommissie vergadering van 22 juni 2020, bespraken wij binnen de toercommissie de ontstane situatie als gevolg van Corona  en het verzoek van het bestuur om toch weer te beginnen met de toertochten, maar wel binnen de regels van Corona.

  Zo werd in 2020 toch nog een start gemaakt met de toerkalender, namelijk met de woensdagavondrit van 24 juni 2020 en er werd een verkorte toerkalender 2020 uitgegeven.

  Voor de eerste rit van 2020 meldde zich 17 motorrijders, we hadden er weer zin in. Uiteraard alles binnen de strenge regels van Corona, maar dat is ons gelukt, compliment aan de leden !

  Uiteindelijk hebben we nog 10 toertochten gereden waarvan 4 estafette ritten, 4 zondag ritten en 2 weekenden, helaas moest de seizoenafsluiting “de winterkost rit”  i.v.m. sluiting van de horeca afgezegd worden.

  Heel veel deelname in een heel bijzondere jaar, gemiddeld 15 deelnemers met een uitschieter naar 19 deelnemers in een rit, geweldig toch.

  De toercommissie heeft inmiddels weer een toer kalender voor 2021 gemaakt, deze is al op onze vernieuwde website te zien, als ook de informatie over de meerdaagse tochten.

  Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur dat dan naar toercom@flintnrieders.nl

 • 2019

  Nieuw bestuur, Jan Dekens plotseling overleden

  Penningmeester tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Jan Mook – kandidaat Chris van Bon

  Interim voorzitter Toercommissie aftredend en niet herkiesbaar: Walter Spelten – kandidaat: Ina Dekens

  Secretaris aftredend en niet herkiesbaar: Ina Dekens – kandidaat Erna van Poelgeest

  Nieuw met speciale portefeuille, vernieuwen/aanpassen website: – kandidaat Walter Spelten

  De nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd door de ALV

  Eigen bijdrage leden meerdaags tochten wordt afgeschaft, is alleen nog van toepassing voor niet leden

  De plannen voor de website worden ontvouwd, plan is deze in 2020 te ontwikkelen en eind 2020 / begin 2021 operationeel te hebben.

  Ons bereikte het trieste bericht dat Jan Dekens tijdens het uitvoeren van zijn werk in zijn mobiele winkel op 30 september plotseling is overleden. Een delegatie van MTC de Flint’nRieders neemt afscheid van een karakteristiek persoon, de man met de pijp, we gaan je missen Jan.

   

  2019

 • 2018

   

  De Flint’nRieders bezoeken de sluizen in IJmuiden

  In maart 2018 bezoeken de Flint’nRieders, als winteractiviteit,  de in aanbouw zijnde nieuwe zeesluizen van IJmuiden, een prachtige dag !

  Tijdens de jaarvergadering worden de plannen voor 2018 gepresenteerd wederom een indrukwekkend programma.

  Dit jaar kregen wij bericht dat ons oud lid Herman Gelijk was overleden , hij mocht slechts 55 jaar worden, we koesteren de leuke en en fijne herinneringen aan Herman van de periode dat hij lid was van MTC de Flint’nRieders. Nog regelmatig wordt gesproken over die bijzondere periode van de Flint’nRieders en worden annecdotes opgehaald.

 • 2017

  Siedse Harmenzon benoemd tot erelid

  Bas Veldman heeft per Email aangegeven te stoppen als voorzitter Toercommissie, aangezien er geen opvolging is zal Albert Jan het voorzitterschap waarnemen als interim.

  Siedse Harmenzon stopt met motorrijden maar blijft lid van de club, besloten wordt hem erelid te maken. Siedse gaat de geschiedenis van de Nederlandse Walvisvaart aan de leden presenteren, een boeiend onderwerp.

  Ons oudste erelid Geert Feitsma overleden

   

  2017

 • 2016

   

  Van dit jaar hebben wij nog geen verslag voor de clubhistorie! ..

  Wij hebben uw hulp nodig! Bent u de eerste die een jaarverslag inlevert? Dan belonen we dit met een mooie fles wijn.

  Leden worden verzocht wetenswaardigheden over deze periode te sturen aan info@flintnrieders.nl

 • 2015

  Van dit jaar hebben wij nog geen verslag voor de clubhistorie! ..

  Leden worden verzocht wetenswaardigheden over deze periode te sturen aan info@flintnrieders.nl

  Wij hebben uw hulp nodig! Bent u de eerste die een jaarverslag inlevert? Dan belonen we dit met een mooie fles wijn.

  Dit jaar ontviel ons Petra Warris in de jonge leeftijd van 41 jaar, een enorm verlies voor haar man Jan.

  2015

 • 2014

  Van dit jaar hebben wij nog geen verslag voor de clubhistorie! ..

  Wij hebben uw hulp nodig! Bent u de eerste die een jaarverslag inlevert? Dan belonen we dit met een mooie fles wijn.

  Leden worden verzocht wetenswaardigheden over deze periode te sturen aan info@flintnrieders.nl

 • 2013

  Van dit jaar hebben wij nog geen verslag voor de clubhistorie! ..

  Wij hebben uw hulp nodig! Bent u de eerste die een jaarverslag inlevert? Dan belonen we dit met een mooie fles wijn.

  Leden worden verzocht wetenswaardigheden over deze periode te sturen aan info@flintnrieders.nl

  2013

 • 2012

   

  Jubileum jaar maar ook een verdrietig moment

  Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie is Martin Medema gekozen als voorzitter voor MTC De Flint`n Rieders. Tijdens deze bijeenkomst werden door Bas en Albert Jan een PowerPoint presentatie gegeven over de Scandinavië-rit. Angela en Martin hadden een collage gemaakt over de Eifelrit en het Gastweekend Emsland. Na de presentatie was er gelegenheid om je alvast in te schrijven voor de meerdaagse toerritten. Er was een mooie opkomst van 29 clubleden.

  Henk en Marjan de Groot-Buurlage hebben (na respectievelijk 14 en 10 jaar)  te kennen gegeven dat ze hun functie in het bestuur en in de toercommissie neerleggen per 1 april a.s. Het bestuur bedankt Henk en Marjan g voor de vele inspanningen voor MTC De Flint`n Rieders de afgelopen decennia.

  Dick Voorintholt kwam tijdens het Oostzeeweekend vorig jaar ongelukkig ten val en brak zijn voet. Dick is aan zijn voet geopereerd, en heeft daarna nog enige tijd in het gips gezeten. Maar wij kunnen onze clubleden nu melden dat hij weer helemaal dik in orde is.

  Goed nieuws! Per 9 februari 2012 heeft MTC De Flint`n Rieders een nieuwe secretaris: Harrie Oosting uit Bedum. Harrie neemt het secretariaat over van Marjan de Groot-Buurlage. Zijn benoeming als secretaris moet op de jaarvergadering van 2 november 2012 nog goedgekeurd worden door de clubleden. Harrie is in het dagelijks leven docent natuur- en wiskunde. Zijn grote passie is, hoe kan het ook anders, motorrijden.

  Een interview in “Onder de loep genomen” met het oudste ere-lid van MTC De Flint`n Rieders: Geert Feitsma. Geert is vanaf de oprichting in 1992 al lid van de motorclub.

  Harrie Oosting (secretaris) heeft op 14 maart jl. in zijn woonplaats een ongeval met een fietser gehad.
  Dit kwam doordat de fietser rijdend op de Waldadrift in Bedum links af naar het fietspad toe zou gaan.
  Toen de fietser links af ging kon de plotseling achterop komende motorrijder hem niet meer ontwijken met de botsing als gevolg. Gelukkig reed Harrie niet hard ( volgens zeggen plm. 30 Km.) maar kwamen beide wel ten val. Beide hebben er gelukkig geen lichamelijk letsel aan overgehouden.

  Na een periode van afnemende gezondheid is op 1 juli 2012 ons erelid Minus Kort in zijn woonplaats Zuidhorn overleden. Minus was mede door zijn doorzettingsvermogen de langstlevende longstay beademingspatiënt in Nederland. Samen met zijn vrouw Trees vormden ze een onafscheidelijk duo bij vele bijeenkomsten van onze motorclub en daarbuiten.
  In het bijzonder gaat onze waardering uit naar zijn broer Albert Jan die hem met zorg en toewijding heeft bijgestaan. Tijdens de crematie van Minus waren veel clubleden aanwezig.

  De familie Kort bedankt de Flint’n Rieders voor alle blijken van belangstelling en medeleven, emails, telefoon, kaarten etc. die Albert Jan en de familie de afgelopen weken hebben ontvangen. En natuurlijk dank voor de aanwezigheid van onze clubleden bij de afscheidsbijeenkomst van Minus.

 • 2011

  Minus en Trees benoemd tot ereleden

  Er waren 29 personen aanwezig op de jaarvergadering in Hampshire in Borger.

  De aanwezigen tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 14 januari 2011 hebben, op voorstel van het bestuur, unaniem besloten om Minus en Trees te benoemen tot ERELIDEN van MTC de Flint’n Rieders. Albert Jan en Marjan hebben zondag de oorkondes uitgereikt. Wat was echt echtpaar blij en verrast. Minus en Trees zijn al jaren lid van de club en komen dan meestal alleen maar op de ALV. Het bestuur heeft daarom besloten om na zo vele jaren trouw lid te zijn ze allebei erelid te maken.

  Er is voor een andere structuur gekozen voor de jaarvergadering, deze is nu de 1e vrijdag in   november. De nieuwjaarsbijeenkomst de 1e zondag van januari wordt gehouden

  Martin, Angela en Bas melden zich aan bij de toercommissie.

  Mensen die lid zijn geworden op de motorbeurs mogen een jaar gratis meerijden

  Op de eerste dag van de Zomerrit hebben een groep Flint’n de Meyer Werf in Papenburg (D) bezocht. Op deze werf wordt één van de grootste cruiseschepen van de wereld gebouwd.

  Op zaterdag 15 oktober 2011 zal de slotactiviteit worden gehouden. We gaan met z’n allen naar Robin Hood in Drouwen.

  In onze rubriek “Onder de loep genomen” staan wij deze maand stil bij Janneke Kort- Bruining. Albert Jan en Janneke zijn samen met Sjon Wolters in 1992 de initiatiefnemers geweest voor de oprichting van MTC De Flint`n Rieders. Marja en Sonja “dochters van Janneke” hebben meegewerkt aan dit interview over hun moeder.

  Op 17 november jl. heeft Henk Zanting zich teruggetrokken als voorzitter en de voorzittershamer teruggegeven aan het bestuur. Henk zegt dat hij het voorzitterschap naar eer en geweten en zeker in het begin met plezier heeft uitgevoerd.
  Namens de clubleden bedankt het bestuur hem voor zijn inzet voor MTC De Flint’n Rieders.

  Ton en Joke Seemann hebben aangegeven hun bestuursfunctie per 1 april 2012 neer te leggen.

  Op 12 mei 2011 is er opnieuw babygeluk in huize Hanouwer te bespeuren. Gerard en Marja zijn namelijk de gelukkige ouders geworden van zoon Max. Grote broer Dennis (2007) is apetrots op de kleine Max.  

   

  2011

 • 2010

   

  Vernieuwde website gepresenteerd

  Er is een vernieuwde website gepresenteerd door Ton Seemann

  De clubleden kunnen nu via Twitter op de hoogte blijven.

  We gaan dit jaar meedoen aan de Noordelijke motorbeurs.

  De bokaal is dit jaar gewonnen door: Albert Jan Kort, Henni van het Hof en Dina Pops.

  Nieuwe voorzitter MTC de Flint’nRieders, en toen……

  Citaat van Henk Zanting uit “Besturen is voor uitzien”. Walter nog dank voor al die jaren dat je voorzitter was. Ik hoop dat ik dat kan overtreffen, dan doe ik het net zo goed als jij en word ik gezond en motorrijdend 80 jaar.Als bestuur – voorzitter – moet je natuurlijk wel een doelstelling hebben voor de komende jaren. Ik als “jong” lid van deze club ga (naast het stimuleren en genieten van de diverse motorritten) voor een verdubbeling van het aantal leden in 2015 van 40 nu naar 80 leden.

  Help ons mee om Renate op nummer één te krijgen op de website MotoBabe. Door je stem uit te brengen kan zij in aanmerking komen om een keer op de cover te staan van het motorblad Motodrive. Renate werd uiteindelijk twaalfde. Een prima prestatie van onze flinten motorbabe.

  Help mee om Jan en Hanny in een camper te krijgen. Door je stem uit te brengen, konden zij in aanmerking komen om met een camper een week lang door Noord Duitsland te toeren. Jan en Hanny hebben uiteindelijk de derde plaats bereikt en behoren daardoor tot één van de 7 teams die met een camper maar liefst acht dagen lang door Noord-Duitsland mogen gaan toeren.

  Henk heeft in juli om privé-redenen zijn lidmaatschap per direct bij de club opgezegd. Hierdoor is hij ook afgetreden als voorzitter. Het bestuur dankt Henk voor zijn gewaardeerde lidmaatschap en zijn functie als voorzitter.

  Henk is in het najaar teruggekomen op zijn besluit om zijn lidmaatschap en daarmee zijn voorzitterschap te beëindigen. Henk heeft hierdoor vanaf heden het voorzitterschap weer op zich genomen.

 • 2009

  Motorbeurs Zuidlaren

  • De jaarvergadering werd door 20 leden bezocht in Ees.

  • Tijdens de beurs hebben we 5 nieuwe leden en 2 sponsoren ingeschreven.

  • De bokaal is dit jaar gewonnen door: Albert Jan en Henni.

   

  2009

 • 2008

   

  Toercommissie op cursus Garmin navigatie

  • Er waren 27 personen aanwezig op de jaarvergadering in Ees.

  • We hebben een mooie flyer uitgebracht.

  • Kosten flyer vielen een beetje hoog uit.

  • Reparatie communicatie viel financieel erg tegen.

  • De bokaal is dit jaar gewonnen door: Albert Jan, Henni en Mieke en Ria delen de Janneke Kort bokaal.

  Garmin aangeschaft door de vereniging.

  • De leden van de toercommissie zijn op cursus geweest om de garmin te bedienen.

 • 2007

  MTC de Flint’nRieders bestaat 15 jaar

  De bestuurs samenstelling is ongewijzigd.

  • Er is een mooie wervingsfolder gemaakt. Hopelijk komen er hierdoor wat leden bij.

  • In het kader van ons jubileum hebben we tegen een kleine vergoeding een rijvaardigheidstraining bij DIBO  gedaan. Na afloop was er een hapje en een drankje en kregen de deelnemers een certificaat. We waren met ca 30 leden waaronder ook Minus en Trees. Ook zij hebben een certificaat gekregen door een parcours af te leggen met hun scootmobiel.

  • Marja en Gerard kregen dit jaar gezinsuitbreiding. Een mooie zoon genaamd DENNIS.

  • De bokalen gingen naar Albert Jan, Debbie en Joke.

   

  2007

 • 2006

   

  MTC de Flint’n Rieders begeleiden de wielerronde in Borger

  De jaarvergadering was dit jaar op 27 januari.

  Dit jaar heeft de ondernemersvereniging Borger ons via Gerard gevraagd de wieler ronde motorisch te begeleiden.

  Bij meerdaagse ritten gaat Gerard Hanouwer (Hunzo motoren) zijn mening geven of de motoren die meerijden wel aan alle veiligheidsaspecten voldoen. Dit omdat er eerder in het jaar, waarschijnlijk om technische redenen, een behoorlijk ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden.

  Als activiteit stond boerengolf op het programma en we zijn ook nog met zijn allen stampot wezen eten.

  De bokalen zijn gewonnen door: Harry van Dijk, Debbie Arends en Joke en Carolien (gelijk).

 • 2005

  Minus en Trees in het huwelijksbootje

  Op de jaarvergadering is de vernieuwde website gepresenteerd.

  • De contributie is verhoogd van €34 naar €40.

  • Gastrijders mogen 2 x gratis meerijden en mogen daarna lid worden.

  • Minus en Trees  trouwen onder grote belangstelling en met een escorte van de Flint’n Rieders.

  • Dit jaar hebben we een heuse avond-vierdaagse gereden.

  • In Borger hebben een 4-talleden van onze vereniging op de motor de wielerwedstrijd begeleid.

  • De bokalen ging dit jaar naar Albert Jan, Henni en Joke.

   

  2005

 • 2004

   

  Be Lampe en Greet Schutrups in huwelijksboortje

  • Na 10 jaar was dit het laatste jaar dat er een papieren clubblad werd uitgegeven, het startte in 1995, maar helaas was dit vanwege gebrek aan kopij en hoge kosten niet langer haalbaar
  • Woensdagavondritten staan weer op de toerkalender maar worden niet meer door de toercommissieleden voorgereden maar door de leden zelf.
  • Er wordt een Avondvierdaagse gereden en ook een nachtrit.
  • De Toercommissie zoekt nieuwe vrijwilligers om de 7 overgebleven leden te helpen.
  • Be Lampe en Greet Schutrups stappen op 16 februari 2004 in het huwelijksbootje.
  • Url van de website is www.flintnrieders.nl met emailadres info@flintnrieders.nl
  • Van 15 t/m 18 juni 2004 werd de Avondvierdaagse gereden. Marjan de Groot Buurlage doet daar verslag van in het clubblad.
 • 2003

  Icoon van motorclub Janneke overleden

  Henk Schepers gaat Jan Kajim vervangen als penningmeester. Antje Medema is niet bereid de functie van vertegenwoordiger AC te aanvaarden, Suzanne Everts wordt met algemene stemmen aangenomen.Geert Lomulder en Bert Klaassen zijn ook lid geworden van de Toercommissie.

  Winnaar van de Tinus Schuring bokaal zijn Willem Schuiling en Bè Lampe. Bij de dames is dat Greet Schutrups en bij de bijrijders Joke Seemann.

  Na de Pasen bereikte het bestuur het bericht dat Willem Schuiling herstellende is na een zware operatie. Willem bedankt de Flint’n voor de belangstelling nav zijn ziekte en operatie.

  Albert Jan en Janneke rijden de Texelrit mee per auto. Een grote prestatie voor Janneke die mooie beelden vast heeft weten te leggen van de tocht.

  Janneke Kort-Bruining overlijdt op 1 oktober 2003 na een zware strijd geleverd te hebben.

  Op 6 oktober 2003 neemt de club in grote getale afscheid van Janneke in het crematorium De Boskamp in Assen. 

   

  2003

 • 2002

   

  Tweede lustrum

  Het bestuur heeft het lidmaatschapsgeld verhoogd voor het volgende seizoen naar 34 euro. 

  Sonja Kort trad per juni 2001 af als vertegenwoordigster van de activiteitencommissie en Antje Medema werd bereid gevonden (interim) vertegenwoordigster te worden.

  Per direct beëindigt Jans Plat zijn deelname aan de Toercommissie om privé redenen. Janneke Kort en Marjan de Groot-Buurlage en Bé Lampe zijn de nieuwe toercommissieleden.

  De bokalen worden uitgereikt, behalve aan Jans Plat die vroegtijdig de vergadering verliet

  Tweede lustrumjaar van de club werd voorafgegaan door de Jubileumrit op 29 september 2002 en afgesloten bij Café Hofsteenge in Grolloo. Uitreiking nieuwe t’shirts met het nieuwe logo van de club. Leden gratis en partners zijn welkom tegen betaling van 15 euro. De drankjes zijn voor eigen rekening. Minstens 40 mensen hebben zich opgegeven voor deze happening.

  Ziekenhoekje: Langs deze weg wil de redactie het zeer gewaardeerde clublid Janneke Kort sterkte toewensen. Enige tijd geleden is bekend geworden dat de haar al bekende ziekte weer toegeslagen heeft. Ook haar man Albert Jan en de kinderen wensen wij veel sterkte toe, want ook voor hen is dit een zware tijd. Velen onder ons hebben al wat van zich laten horen via een kaartje, een email of een bezoekje. Dit doet haar enorm goed. Janneke, we hopen dat je snel beter bent en weer met ons kan genieten van het motorrijden en al die andere mooie dingen in het leven.

 • 2001

  Liek wordt geboren dochter van Olav en Berthilde

  Het adres van het secretariaat is gewijzigd in Borgerspark 21 te Veendam, het woonadres van Luuk Prins.

  Melding van de geboorte van Lieke op 6 december 2000, dochter van Flint’n Olav en Berntilde Scholten. Daarnaast ook de melding van de geboorte van Daimy op 13 februari 2001, dochter van Marcel en Whynette Steenstra.

  De website is in een nieuw jasje gestoken en heeft een eigen url nuwww.flintnrieders.nl

  De ledenlijst bevat 78 leden. Drie nieuwe leden en 12 leden die de club vaarwel zeggen.

  Er worden tips gegeven voor het rijden bij slecht weer en duisternis.

  Albert Jan kort, Renate Freerichs en Janneke Kort winnen de bokaal 2000.

  Sonja Kort draagt het samenstellen van het clubblad over aan Carolien Spelten.

  Door blokkeringen vanwege de MKZ-crisis wordt de Openingsrit van 1 april 2001 enigszins gehinderd

  De activiteitencommissie vraagt de leden om bruikbare spullen om de stand te vullen voor de jaarlijkse Kerstmarkt in Borger.

  Het is voor sponsoren mogelijk om op de website te adverteren. 

  Een uitgebreid artikel over de mobilofoons, compleet met mooie plaatjes.

  Verslag van secreataris Luuk Prins over de achtervolging door de politie.

  Interview met Geert Lomulder.

  Er wordt ook nieuw briefpapier ontworpen.

   

  2001

 • 2000

   

  Toerseizoen geopend door Minus Kort

  Contributie: 60 gulden per jaar. Binnenlandse ritten zijn voor leden gratis en voor introducees 7,50 gulden per dag per motor.

  Ledenlijst 89 clubleden

  Toerkalender:  21 ritten met o.a.: Kloosterweekend, Open Weekend en de Milleniumrit.

  Het toerseizoen wordt ingeluid cq opengetoeterd door Minus Kort met hulp van de geluidsinstallatie van Jan en Petra Warris.

  Bart Medema komt tijdens de eerste rit ten val en na een bezoek aan het WZA is de diagnose een gescheurde spieraanhechting in zijn duim.

  Mannenwereld: de motorsport is een echte mannenwereld dat is algemeen bekend. Dan heb je vrouwen van die mannen die fan zijn van hun stoere vent. Altijd zijn zij van de partij, mannen met hun trouwste fan, de vrouw. Zij zitten achterop bij weer en wind en in de kou. als je heel fanatiek bent krijg je een bokaal. Die kans is er voor ons allemaal. Daar staat dan op voor dhr en … ik had het kunnen weten, als je achterop zit wordt je vergeten. Afzender hele stoere knuffel-oma-motormuisje.

  Tijdens de voorbereidingen voor de Milleniumrit wordt er een leuk hotel gevonden in Vianden. De toen 74-jarige madame Collette was in 2011 nog steeds aan het werk in het hotel.

 • 1999

  MTC de Flint’n Rieders doen mee met stichting doe een wens

  MOD in Gieten na 4 jaar gestopt wegens gebrek aan belangstelling om het te organiseren.

  Wijziging van huishoudelijk reglement, nl:  de vergoeding voor het uitzetten van ritten is een hotelovernachting  voor max. 3 personen en de brandstof.

  24 juni is er een recordpoging gedaan om de langst rijdende stoet motoren. (min. 5352) De poging is mede door een aantal leden van onze vereniging gelukt. De opbrengst was voor Riders for Health.

  Dit jaar is ons ledenaantal van 78 via 81 en 84 gestegen naar 85.

  Op 4 augustus hebben we (ca 40 motorrijders) de wens in vervulling laten gaan van Stefan Bouwmeester door  hem achterop een motor mee te nemen via “stichting doe een wens”.

  Er zijn nieuwe algemene richtlijnen gemaakt voor de deelnemers aan onze toerritten.

  Janneke bedankt de vereniging voor alle belangstelling en steun die zij en Albert Jan van ons mogen ontvangen tijdens haar ziekte.

   

  1999

 • 1998

   

  Alweer de vierde keer Drentse MotorOntmoetingsDagen in Gieten

  • 4e MOD in Gieten op het terrein van Schuitema is vastgesteld op 5 april 1998.
  • In 1e 10 maanden van het ontstaan van de website circa 900 personen gekeken.
  • 3e MOD wederom de bokaal gewonnen meeste aantal deelnemers.
  • Adverteren op de website is nu mogelijk, nieuwe url: www.seemann.demon.nl/flintnrieders met emailadres flintnrieders@seemann.demon.nl
 • 1997

  Eerste lustrum MTC de Flint’nRieders

  Ledenlijst: meldt 64 leden. De nieuwe leden zijn Lien te Bos, Astrid Brinkman, Jelis Hendriks, Koos Peters, Jan Hidding, Tineke Scholten, Ardinke de Willigen en Jan Meerkerk.

  De Toerkalender: vermeldt 27 ritten waaronder de meerdaagse ritten Frankrijkrit, de Luneburgerheiderit, de Deltawerken Zeeland en de Passentoer.

  In de rubriek `Van de bestuurstafel…` wordt melding gedaan van een cadeautje tgv het eerste lustrum van de club.  MTCA `82 feliciteert de club en schenkt 50 gulden voor de clubkas. Arnold en Anneke Meuse feliciteert de club ook.

  Ton Seemann lanceert de website MTC de Flint’nRieders http://flintnrieders.club.tip.nl nu heeft iedereen toegang tot het World Wide Web (Internet) , na zelf zo’n drie jaar op het internet gesurft te hebben dacht hij, het wordt tijd dat de Flint’nRiueders ook het internet opgaan

  Bert Vos stopt als penningmeester en Jan Kajim neemt het stokje over.

  Reisverslag van de Jurarit.

  Op 6 april 1997 winnen de Flint`n Rieders wederom de bokaal van het hoogst aantal deelnemers aan de Drentse Motorontmoetingsdag, 23 leden zijn aanwezig.

  14 maart 1997 1e lustrum 1992-1997 in Hotel Bieze Borger.

  Aantal gereden km tot en met eind 1997: 192.500 km.

   

  1997

 • 1996

   

  Geert Feitsma benoemd tot erelid, Tunus Schuring overleden

  De ledenlijst: 61 leden.

  De Toerkalender: 27 ritten. Hieronder vallen o.a. de Vogezenrit, de Lüneburgerheide, de Deltawerken Zeeland en de Passentoer.

  • Geert Feitsma werd op de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 1996 tot erelid benoemd. Dit wegens het feit dat hij op 8 december 1995 75 jaar is geworden en sinds de oprichting van de club lid is.
  • De 2e Drentse Motor Ontmoetingsdag werd op 31 maart 1996 in Gieten gehouden. Een meeting met stands, demonstraties, opstapdag en een toertocht.
  • Maart 1996 op het terrein van Firma Schuitema. De club wint de eerste troffee omdat zij met de meeste leden aanwezig waren van alle aanwezige clubs. De volgende MOD-dag wordt vastgesteld op 6 april 1997.
  • Nieuwe communicatieapparatuur via firma Venema in Gieten: 3 portofoons van Motorola inclusief de nodige accessoires. Venema heeft een zendvergunning aangevraagd. De geleende apparatuur werd teruggegeven aan de firma De Roo Wegenbouw en Milieutechniek.
  • MTC de Flint’nRieders krijgt eigen radio-zendmachtiging van de Rijksdiens voor Radioncommunicatie

  • Op 30 juli 1996 overleed na een kort ziekbed Tinus Schuring. Als eerbetoon noemt de club de toertombola voortaan de Tinus Schuring Bokaal welke jaarlijks zal worden uitgereikt aan dat lid wat de meeste toertochten meegaat inclusief foto van Tinus Schuring.
 • 1995

  Flint’nRieders toermagazine ziet het licht, en bestuurswisselingen

  Het is een feit MTC de Flint’nRieders heeft een clubblad en zal deze 4 keer per jaar uitgeven, in deze eerste editie wordt het nieuwe bestuur aan de leden voorgesteld, speciale dank aan onze adverteerders !

  Aftredend bestuur algemene ledenvergadering 24-03-1995:  Frouwke Wolf, Wieke Berends, Henny Frieling, Albert Bleuming, Ed van Calck.
  Nieuw bestuur extra ledenvergadering 14-05-1995: Walter Spelten– voorzitter, Hannie Dorsten– secretaris, Bert Vos– penningmeester, Albert Jan Kort– toercommissie, Danny van Dorst -clubbladcommissie.

  Contributie:  fl.5.- bijdrage per toertocht , voor niet-leden fl. 7,50
  Ledenlijst: 52 leden

  • In samenwerking met nog 5 andere lokale motorclubs organiseert MTC De Flint’nrieders  op 2 april in Exloo de 1e Drentse Motorontmoetingsdag georganiseerd. Geert Feitsma opent deze dag door met de motor door een doek heen te rijden.
  • Ook worden dit jaar voor het eerst de woensdagavondritten gereden.
   

  1995

 • 1994

   

  Ongekende groei van antal leden

  • In verband met de groei in een jaar tijd van 20 naar 50 leden zijn een aantal regels mbt het rijden in groepsverband aangescherpt, later dit jaar zal het leden aantal 67 bereiken.
  • Het infoblaadje wordt afgeschaft en er wordt overgestapt naar de eerste versie van het clubblad.
  • In de clubbladen van ’94 staan verslagen van de zeskamp, en diverse ritten en andere activiteiten/festivals die door leden werden bezocht. Ook diverse oproepen voor meer kopij.
  • Er is uitleg hoe de club tijdens een rit voor noodgevallen bereikbaar is dmv een semafoon.
  • Er wordt melding gemaakt dat minister Maij-Weggen van plan is om een puntenrijbewijs in te voeren, dit systeem zou in 1996 moeten zijn ingevoerd.
  • Uitleg over het nieuwe landelijke alarmnummer 06-11 (nul-zes-een-een, voor alarm alléén).
  • Uitleg over ZOAB dat als nieuwe asfaltlaag zijn intrede doet.
  • Er worden o.a. ritten georganiseerd naar de Achterhoek, Noord-Duitsland, de Drentse bossen met na afloop ‘’Dik doen in toen’’, de IJssel, Stad en Ommeland, en een Hunnebedden-puzzeltocht met na afloop stamppot eten.
  • De Hemelvaartrit gaat naar België (Challetjes in Gemmenich).
  • De rit naar Luxemburg wordt geschrapt en wordt veranderd in Denemarken (vakantiehoeve Vejstrupgaard in Sjølund op Jutland).
  • Op initiatief van een lid rijden er 22 leden mee met een vroegevogel-tocht georganiseerd door de KNMV, vertrek om 7:00 vanuit Hoogeveen.
  • 13 Leden doen namens MTC De Flint’nrieders in Nieuw-Buinen mee aan een zeskamp en eindigen als 4e van zes teams.
  • In November is er een Technishe-vraagbaak-avond in het FNV-gebouw in Borger.
  • In December is er een Bingo/Karaoke avond in het FNV-gebouw in Borger.
  • Twee leden worden –niet tijdens een clubrit- door automobilisten van hun motor gereden.
   De 35 jarige JV (v)werd door een 21 jarige automobilist aangereden toen ze snelheid minderde, en de laatste dit niet opmerkte. Zij kwam er met blauwe plekken vanaf.
   De 22 jarige MB (m)werd op de voorrangsweg S10 door een 83 jarige automobilist over het hoofd gezien terwijl deze laatste de weg wilde opdraaien. Hij is overgebracht naar het Refaja ziekenhuis.
 • 1993

  De tweede Algemene Ledenvergadering wordt gehouden

  We tellen 37 leden, de contributie wordt vastgesteld op 25 gulden

  Bestuur: Het bestuur wordt geinstalleerd Ed van Calk- voorzitter, Renate Vos -penningmeester, Marja Kort- secretaresse,  Henk Thiewes, Frouwke Wolf-Bakker.

  Toercommissie: Albert jan Kort, Jeroen Heuving, Sjon Wolters, Janneke Kort- Bruining, Marja Paas, Renate Vos.

  Clubbladcommissie: J. Kruit, I. Kruit- Koops, J. Vellinger-Kost.

   

  1993

 • 1992

   

  Oprichting MTC de Flint’nRieders

  Met dank aan Joke Seemann, Harwil Schuiling, Carolien Spelten en Ria Groen voor hun bijdrage aan de historie van MTC de Flint’n Rieders.

  Motor Toerclub MTC de Flint’nRieders werd opgericht op 1 maart 1992 in Borger door: Albert Jan Kort, Janneke Kort-Bruining en Sjon Wolters.

  MTC de Flint’nRieders heeft de thuisbasis in Borger en heeft als doel het (toer) motorrijden te bevorderen.