Ons doel

Motortoerclub de Flint’n Rieders is opgericht op 1 maart 1992 en heeft zijn thuisbasis in het Drentse Borger. De vereniging heeft onder andere het doel om het motorrijden te bevorderen. Tijdens de verschillende toertochten worden clubleden begeleid door leden van de toercommissie.

Alle routes worden vooraf digitaal beschikbaar gesteld aan alle leden voor het gebruik op hun eigen navigatiesysteem.

Veiligheid voorop

De toercommissie maakt gebruik van een modern communicatiesysteem voor onderling contact en rijdt altijd met een navigatiesysteem. Zo wordt het meerijden eenvoudig en het motorrijden puur genieten!

Bij meerdaagse ritten organiseren wij altijd hotels of pensions voor de overnachtingen, zodat je weer fit aan de volgende rit kan beginnen. Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel!

Word ook een Flint’n Rieder

Ben je net zo gek van motorrijden als wij? Wees welkom en rijd gerust een keer met ons mee tijdens één van onze toerritten of meld je direct aan als lid en word ook een Flint’n Rieder!

Meer weten?

Stuur een mailtje voor meer informatie naar: info@flintnrieders.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschappen

Binnen onze toerclub zijn er drie soorten lidmaatschappen. Onderstaand het overzicht van de tarieven voor het lidmaatschap van MTC de Flint’n Rieders. Het lidmaatschap is per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

 • Lid als motorrijder € 40,- per jaar
 • Lid als duopassagier wonende op hetzelfde adres € 25,- per jaar
 • Lid als 2e motorrijder wonende op hetzelfde adres € 30,- per jaar

Binnenlandse ritten
Voor leden zijn de zondag-ritten en woensdagavond-ritten gratis, niet-leden of introducees mogen 2 keer gratis meerijden.

Binnenlandse en/ of buitenlandse meerdaagse ritten
Voor leden is het deelnemen aan een meerdaagse rit gratis. Voor niet-leden geldt een toeslag van €10,00 per persoon per nacht.

De contributie kan alleen worden voldaan door middel van een automatische incasso. De contributie die te laat wordt betaald (na 1 april), bijvoorbeeld door het niet kunnen incasseren wordt met € 10,- verhoogd voor administratiekosten. Op het lidmaatschap is het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van toepassing. Deze kunnen via onderstaande links worden gedownload. Notulen van het bestuur liggen ter inzage bij het secretariaat.

Wil je ook een Flint’n Rieder worden?

Meld je aan via het aanmeldformulier!

Inschrijven als lid van MTC de Flint’n Rieders

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Toerbokaal de Flint’n Rieders

Toerbokalen

Sinds 1997 reiken we ieder jaar de MTC de Flint’n Rieders Toerbokalen uit voor leden die het meest deelnemen aan de toertochten. Hierbij is er onderscheid gemaakt in categorieën;

 • De Tinus Schuring-Bokaal, als eerbetoon aan de in 1996 overleden Tinus Schuring. Bedoeld voor degene die het meest aantal toerritten op zijn of haar naam heeft staan.
 • De Janneke Kort-Bokaal, als eerbetoon opgedragen aan de in 2003 overleden Janneke Kort-Bruining, voor de duo-passagier met het hoogst aantal achterop-zit-ritten.

Wisselbokaal sinds 2020

Na jarenlang gememoreerd te zijn met de toerbokalen is op de ledenvergadering van 2020 besloten dat er afscheid wordt genomen van de Tinus Schuring en Janneke Kort-bokaal. Een bijzonder moment waarbij we hen nooit zullen vergeten!

Vanaf dit moment wordt geen onderscheid meer gemaakt in verschillende categorieën maar is er één Flint’n-toerbokaal. Deze wordt uitgereikt aan de deelnemer met het hoogst aantal ritten op zijn of haar naam. Tevens wordt de bokaal als wisselbokaal uitgereikt met de verbijzondering dat deze definitief gehouden mag worden wanneer deze binnen 5 jaar minimaal 3 keer aan dezelfde persoon wordt uitgereikt.

Uitreiking

De uitreiking van de toerbokaal vindt jaarlijks plaats tijdens de Algemene LedenVergadering.

Flint’n winnaars

Jaar

Wisselbokaal

2023 Marcel van der V.
2022 Albert Jan
2021 Nico
2020 Piet S.
Tinus Schuring-Bokaal Tinus Schuring-Bokaal Janneke Kort-Bokaal
Rijder heren Rijder dames Duopassagier
2019 Albert Jan Erna Ina v S
2018 Jan Ina Menke
2017 Albert Jan Ina Henni
2016 Albert Jan Ina Menke
2015 Jan Ina Menke
2014 Albert Jan Ina Dina
2013 Bas Henni Dina
2012 Piet B. Henni Dina
2011 Jan M Angela Gerda / Dina
2010 Jans Henni Carolien
2009 Albert Jan Henni niet uitgereikt
2008 Albert Jan Henni Ria / Mieke
2007 Albert Jan Debbie Joke
2006 Harrie Debbie Joke / Carolien
2005 Albert Jan Henni Joke / Marjan
2004 Willem Antje / Marjan Petra
2003 Greet Greet
2002 Bé / Willem Greet Joke
2001 Jans Ardinke Carolien
2000 Albert Jan Renate Janneke
1999 Albert Jan / Ton
1998 Jans
1997 Willem / Jans

Algemene regels voor ritten van MTC de Flint’n Rieders

 • Voor aanvang van een toerrit wordt de route-informatie digitaal beschikbaar gesteld (op basis van het programma Basecamp).
 • Het is wenselijk maar niet verplicht gebruik te maken van een navigatiesysteem.
 • Je bent niet verplicht om je aan de aangegeven route en de routebeschrijving te houden. Als je dat noodzakelijk acht, kan en mag je altijd van de route afwijken.
 • Begin een toerrit altijd met een volle tank en meldt de toercommissie even hoeveel kilometer je kunt rijden op een tank.
 • Vertrekpunt en vertrektijd wordt altijd op de website vermeld.
 • Wees op tijd. Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van een rit aanwezig bent, tenzij anders aangegeven.
 • Je motor is natuurlijk in goede staat van onderhoud en  je draagt uiteraard deugdelijke motorkleding .
 • We rijden met de MTC altijd baksteengewijs. Dit betekent dat de eerste rijder links of soms ook rechts op de rijstrook rijdt, de tweede rijder is het ankerpunt en rijdt altijd rechts op de rijstrook. De volgende weer links etc.
 • Bij ritten met grote afstand bijvoorbeeld meerdaagse ritten – is het mogelijk dat er stukken snelweg gereden moeten worden.
 • Er wordt bij voorkeur niet gereden bij slechte weersomstandigheden.
 • Een deelnemer aan een toerrit dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
 • Je rijdt altijd mee op eigen risico. Dit geldt ook voor snelheid- en andere verkeersovertredingen.
 • MTC de Flint’n Rieders kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

Bij onduidelijkheden of opmerkingen vraag het iemand van het bestuur of toercommissie!

Bestuur en commissies

Bestuur

Het dagelijks bestuur van MotorToerClub de Flint’n Rieders bestaat uit de onderstaande personen.

Voorzitter
Jos Pot
voorzitter@flintnrieders.nl
Secretariaat
Chris van Bon
secretariaat@flintnrieders.nl
Penningmeester
Andries van der Laan
penningmeester@flintnrieders.nl
Toercommissie
Walter Spelten
toercom@flintnrieders.nl
Webbeheerder
Frank van der Heijden
info@flintnrieders.nl

Secretariaat MTC de Flint’n Rieders

Alle correspondentie voor MTC de Flint’n Rieders, zoals adreswijzigingen, aanmeldingen als lid, opzeggingen e.d., kan gestuurd worden naar het secretariaat. Deze zorgt voor de verdere afhandeling.

Chris van Bon. Email: secretariaat@flintnrieders.nl

Toercommissie

Het hart van onze club is de toercommissie. Zij zorgen voor de invulling van onze toerkalender en het uitzetten van de mooiste motorroutes. De toercommissie bestaat uit:

 • Walter Spelten
 • Albert-Jan Kort
 • Lucas Uilenberg
 • Jaap Kruit
 • Nico Rijs
 • Jan Mook – stopt na 2024
 • Bertus Pepping
 • Diana Hartemink – nieuw lid

Voor vragen of opmerkingen over toerritten, rit-informatie of routebestanden stuur een mail naar de toercommissie. Email: toercom@flintnrieders.nl

Website en activiteten commissie

Voor vragen over de website, het aanleveren van verslagen of een interessant artikel voor onze club kun je terecht bij de website commissie.

Stuur een mail naar info@flintnrieders.nl

Voor vragen over activiteien, ideeen, suggesties voor onze club kun je terecht bij de activiteitencommissie.

Stuur dan en mail aan secretariaat@flintnrieders.nl