Grote opkomst bij Algemene Leden Vergadering, Nieuwjaarsbijeenkomst, afscheid voorzitter Fred en uitreiking toerbokaal

Op zondag 29 januari zijn vele Flinten naar Eetcafé Alinghoek gekomen om daar de Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Tijdens deze ALV werd afscheid genomen van Fred, die na 9 jaren besloten had voortijdig de voorzittershamer neer te leggen. Helaas heeft zich nog geen kandidaat voorzitter gemeld, maar het bestuur is druk bezig een nieuwe motorclub voorzitter te zoeken. Er werden een aantal nieuwe leden voorgesteld en de toerbokaal 2022 werd uitgereikt aan Albert Jan. Na afloop van de vergadering werd genoten van een heerlijk buffet aangeboden door MTC de Flint’nRieders aan haar leden.

De toercommissie hoopt u te kunnen begroeten tijdens de seizoensopening op 2 april 2023