Winteractiviteiten MTC de Flint’nRieders en vooraankondiging VRO training

Beste leden, het seizoen is inmiddels voorbij, we kijken al weer vooruit naar 2023, de toercommissie heeft de toerkalender voor 2023 al gemaakt en zal deze eerdaags op de website publiceren.

We hebben voor u een tweetal winteractiviteiten gepland, hierbij alvast de data:

  • Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari 2023
  • Voortgezette Rij Opleiding (VRO) , theorie avond op 21 februari 2023

Naast deze winteractiviteiten heeft de toercommissie in de toerkalender 2023 een VRO praktijk dag opgenomen op 23 april 2023, dit is een vooraankondiging

Alvast voor in de agenda, op de website later nadere informatie en details over deze bijeenkomsten en VRO training.